KATOLSK LITTERATUR OCH KULTUR

Föreningen grundades

i Malmö 1907 för att utgiva och sprida katolska skrifter.

Fredrik Muckenhirn

1907-1909,

föreningens förste ordförande

Birgittaföreningens årsmöte 2016

 

Föreningens årsmöte hölls d. 21 april. Förra årets verksamhet och ekonomiska resultat presenterades. Styrelsemedlemmarna Åsa Malmgren och Astrid Paulsson återvaldes för två år. Styrelsen förblir alltså oförändrad

även 2016:

 

Carsten Malmberg, ordförande

Tommy Thulin, kassör

Peter Eggertz, sekreterare

Åsa Malmgren, ledamot

Astrid Paulsson, ledamot

E-mail: foreningen@birgittaforeningen.se Birgittaföreningen 2013 © All Rights Reserved