BIRGITTAFÖRENINGENS HISTORIA


Föreningen grundades i Malmö 1907 för att utgiva och sprida katolska skrifter. Till dess första ordförande valdes fader Fredrik Muckenhirn. Bland de tidiga medlemmarna märks både apostoliske vikarien, biskop Albert Bitter och Maria Elisabeth Hesselblad. 1909 lämnade Fredrik Muckenhirn prästämbetet och den katolska kyrkan och blev sedermera präst i Svenska kyrkan. 1910 valdes friherre Gustaf Armfelt till ordförande han stannade kvar på posten till sin död 1952. Under åren 1953-1975 var föreningen främst verksam som ägare och utgivare av tidskriften ”Credo”. Under senare år har Birgittaföreningen återgått till sin ursprungliga verksamhet och kan årligen lämna bidrag till publiceringen av ett större antal katolska skrifter.

Föreningen har sedan 1980-talet erhållit bidrag för sin verksamhet från St. Ansgarius-Werk i flera tyska stift och Armfeltska stiftelsen.


Om föreningens historia kan läsa i Lars Hallbergs bok ”Birgittaföreningen, 100 år i den katolska litteraturens tjänst”, utgiven på Veritas förlag till jubileet 2007. Boken finns att köpa i Katolsk bokhandel i Stockholm.


Medlemskap

Medlem i föreningen blir man genom att inbetala årsavgiften 100:-  till föreningens

  bg 5889-4130. Ständig medlem: 1000:-. Som medlem får man 2 ggr/år föreningens nyhetsbrev, en bok som julgåva och 10% på inköp i Katolsk bokhandel.


Ansökningar till Birgittaföreningen

Ansökningar om stöd till utgivning kan insändas till: Birgittaföreningen, Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm eller till ordföranden: carsten.malmberg@gmail.com. Beviljade bidrag utbetalas då boken är färdig för tryck och 5 exemplar ska skickas till styrelsen under adressen ovan.