Birgittaföreningens skriftserie:

Gunnel Becker och Gunnel Enby: ”Josefina, Drottning av Sverige och Norge” 2007

Per Beskow: ”Cistercienserna. Kärleken till lärdom och törsten efter Gud” 2008

Hans Hellström: ”Nils Dacke. Den katolske bondehövdingen” 2009

Hans Hellström: ”Erik den helige. Sveriges skyddshelgon” 2011

Hans Hellström: ”Sankta Lucia” 2012