Ordförandeskap i Birgittaföreningen:Fredrik Muckenhirn 1907-1909


Gustaf Armfelt 1910-1952


Carlo Sant´Orp 1952-1959


Georg Kellner 1975-1981


Henrik Amberg 1983-1996


Sven H. Gullman 1996-2006


Carsten Malmberg 2006-